บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/712/ท.007/2561 ลงประกาศ  4 ต.ค.2561 
งาน  จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346
วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0