บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/712/ท.005/2561 ลงประกาศ  3 ต.ค.2561 
งาน  งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ    รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347
วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0