บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/200/ท.0002/2561 ลงประกาศ  3 ต.ค.2561 
งาน  จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 160 เครื่อง    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   wanchale@tot.co.th /โทร. 0-2505-2836
วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0