บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/711/ท.012/2561 ลงประกาศ  2 ต.ค.2561 
งาน  จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์    รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
วันปิดรับข้อคิดเห็น   5 ต.ค.2561
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0